Help

jakob-lorber.cc

Hoofstuk 70 Die Aarde

16. Wie die genade van die profesie het, besit dit slegs dan, as hy haar nodig het en altyd wanneer hy My daarom vra; want niemand kan voorspel as alleen Ek nie.

17. As Ek dan vir die wedergeborene die woorde in die hart en op die tong lê, dan sal hy voorspel; op alle ander oomblikke sal hy praat soos elke ander mens. So is dit ook met die ander gawes.

18. Uit dit alles kan mens begryp, dat God se ryk nie so moeilik te vind is nie en dat dit ook nie so moeilik is om die wedergeboorte te bereik soos wat baie mense glo en dink nie.

19. Mense met die sogenaamde tweede gesig kan mens nie as wedergeborenes beskou, slegs op grond van hulle tweede gesig nie. Die tweede gesig vloei voort uit die gevoeligheid van hulle senuwee gestel, waardeur die siel baie maklik, deur middel van die senuweegees, beelde uit die gebied van die siel in die organisme van die liggaam oordra, omdat juis sulke maklik geprikkelde senuwees in so `n geval nie hinderlik optree nie. Sterk senuwees kan dit gladnie doen nie, vandaar ook dat mense met `n sterk senuwees, selde of ooit die sogenaamde tweede gesig kry nie.

20. Die tweede gesig is dus by `n mens wat dit besit, nóg as iets goeds, nóg as iets boos te beskou, maar dit is `n soort siekte van die liggaam wat die mense meestal oploop deur allerlei nare gebeurtenisse tydens hulle aardse lewe. Groot droefheid, lang aanhoudende angs, groot skrik en dergelike dinge meer, is gewoonlik die oorsake daarvan, maar soms ook kunsmatige middele soos magnetisme, dronkenskap en so nou en dan verdowing deur vreemde narkotiese kruie. Kort en goed, soortgelyke tekens moet mens in ieder geval nie as tekens van wedergeboorte opvat nie. Dit is reeds daaruit af te lei, dat sulke visioenêre die beelde wat hulle sien, wel ongeveer so vertel soos wat hulle dit voor hulle sien, maar in al hulle vertellings is nêrens `n vaste grond te ontdek waarop dit gefundeer is nie. Ook ontbreek dit by hierdie vertellings aan samehang, al klink dit hoe merkwaardig, dit lê deurmekaar soos neergevalle blare in `n bos.

21. Die oorsaak daarvan is dit: Omdat gees en siel by sulke mense nog nie met mekaar verbonde is nie, het hulle visioene ook geen grond en bestaan nie, omdat in hulle ook geen verband het wat vir elkeen sigbaar en begryplik is nie, terwyl vir iemand wat wedergebore is, ook al is hy dit nog maar ten dele, elke beskrywing van geestelike dinge die korrekte grond en die duidelikste samehang vertoon.

22. Dit is dus ook `n teken van die eintlike wedergeboorte en `n baie belangrike onderskeid met iemand wat slegs `n visioenêr is. Daarom moet mense geen onnosele wondere as gevolg van die wedergeboorte verwag nie, maar slegs baie natuurlike vrugte van `n gesonde gees en daardeur die gesond geworde siel.

23. Die wedergeborene weet, dat mense met die gawe van die Heilige Gees geen goëltoertjies mag uithaal nie, daarom gebruik hy dit maar net - en gewoonlik in die geheim - as dit nodig is.

24. Wie egter die wedergeboorte wil bereik terwille van watter wonder-eienskappe ookal, die kan verseker wees, dat so `n genade hom nie aan hierdie kant ten deel sal val nie; want dit sou letterlik beteken om die allermooiste pêrels voor die varke te werp.

25. Liefde tot My, groot goedheid van die hart, liefde tot alle mense, dit saam is die korrekte tekens van die wedergeboorte. Waar dit ontbreek en waar die deemoed nog nie teen elke aanslag bestand is nie, daar help nóg stralekrans nóg monnikspy, nóg visioene van geeste. Sulke mense is dikwels verder van God se ryk verwyder as baie ander wat erg wêrelds daaruit sien, want, soos al gesê was, God se ryk kom nie met uiterlike praal nie, maar slegs inwendig, in alle stilte en ongemerk in die hart van die mens.

26. Prent dit so diep as wat jy kan in jou gemoed, dan sal jy die ryk van God baie makliker vind as wat jy wel dink. Maar as jy vir jou onder die Godsryk allerlei belaglike dom wondere voorstel en dit verwag - en as dit nie kom nie, dan moet jy dit aan jouself toeskryf, wanneer die ryk van God nie by een of ander van julle kom nie. Die belofte van God se ryk gaan nie met sulke domhede gepaard nie, maar daar waar dit belowe is, daar laat hy hom ook maklik vind. Maar daar is baie mense wat hulle by die soeke na God se ryk gedra soos iemand wat verstrooid is en na sy hoed soek, terwyl hy dit op sy kop het.

27. Slegs die visioene van `n wedergeborene is korrek; alle ander kan eers dan regmatig word, as dit deur `n wedergebore siel toegelig word. Daarop kan jy vas vertrou. Aan alle ander visioene, drome en pogings tot voorspellings moet `n mens geen waarde heg nie, omdat dit afkomstig is van die bose gespuis, wat by talryke geleenthede die menslike vlees bekruip en daardeur die liggelowige siel met allerlei vuilheid besmet.

28. Soos wat elkeen nie sulke dwaashede moet glo nie, moet hy wel heeltemal vertrou op die woord van `n werklik wedergebore mens, omdat hy maar net gee wat hy ontvang het - terwyl die ander slegs gee wat hy dink om self te geskep het.

29. Wie dan indrukwekkend sê: “Ek sê dit en dit is My werk!" glo dit nie en as iemand so spreek, asof hy in die Naam van die Heer spreek, maar dit maar net vanweë sy eie eer en voordeel doen, glo dit ook nie!

30. Maar wie sonder eiebelang en eersug sê: “Die Heer sê dit", glo dit - veral as daar geen ag geslaan word op die aansien des persoon, want by die wedergeborene is slegs die Heer in aansien en alle mense is Sy broeders!

Hoofstuk 70 Mobiele weergawe Kommentaar