Help

jakob-lorber.cc

Hoofstuk 70 Die Aarde

27. Slegs die visioene van `n wedergeborene is korrek; alle ander kan eers dan regmatig word, as dit deur `n wedergebore siel toegelig word. Daarop kan jy vas vertrou. Aan alle ander visioene, drome en pogings tot voorspellings moet `n mens geen waarde heg nie, omdat dit afkomstig is van die bose gespuis, wat by talryke geleenthede die menslike vlees bekruip en daardeur die liggelowige siel met allerlei vuilheid besmet.

28. Soos wat elkeen nie sulke dwaashede moet glo nie, moet hy wel heeltemal vertrou op die woord van `n werklik wedergebore mens, omdat hy maar net gee wat hy ontvang het - terwyl die ander slegs gee wat hy dink om self te geskep het.

29. Wie dan indrukwekkend sê: “Ek sê dit en dit is My werk!" glo dit nie en as iemand so spreek, asof hy in die Naam van die Heer spreek, maar dit maar net vanweë sy eie eer en voordeel doen, glo dit ook nie!

30. Maar wie sonder eiebelang en eersug sê: “Die Heer sê dit", glo dit - veral as daar geen ag geslaan word op die aansien des persoon, want by die wedergeborene is slegs die Heer in aansien en alle mense is Sy broeders!

Hoofstuk 70 Mobiele weergawe Kommentaar