Help

jakob-lorber.cc

9 nájdení

[BM 43.3] Je to něco podobného, jako kdyby někdo na světě zapálil lot75 střelného prachu ve velké síni, kde by tato exploze nevyvolala též žádný účinek, zato však, kdyby byla právě stejná míra prachu zapálena ve velmi stěsnaném prostoru, nastal by dunivý třesk a vedle toho ničivý účinek exploze.

[BM 81.11] Saprment, kdyby tak byla jedna ve svém nejvyšším – rozumíš, já myslím – kdyby se byla přespříliš nafoukla a praskla! Ó, jemine, ó, jemine, to by byla exploze! Já myslím, že by zahnala toto moře na půl věčnosti zpět. Kdyby se na zemi nalezlo něco tak roztažitelného jako kůže těchto žab, pak by pružná guma docela zmizela!

[RB 1.57.18] Praví Jellinek: „Máš-li také takové duchy zde, představ je, abychom na sobě zkusili, jak dalece by nám mohli být nebezpeční! Experientia docet79.“

[RB 2.200.3] Praví seržant, k němuž se přidružuje několik jedinců, kteří byli v celnici: „Dobře řečeno! Ty jsi již nejchytřejší blázen ze všech dřívějších, v nichž se dokonce projevovala rýpalská prohnanost, neboť používali svého bláznovství spíš jako pláštíku pro své zločinné skryté úmysly a chtěli mne subbona fide (pod zdáním dobré vůle) klamat. Ale protože mám oči Argovy a slyším růst trávu, nemohu být tak snadno obalamucen. Já se však nyní zcela přesně vyznám ve vás a vím, na čem jsem. A tak vás musím pro nejvyšší tajnou vůli propustit. Požadavek povolení k pobytu je zrušen a katolické církvi postoupena v její klerikální sféře ta nejsvobodnější vláda! A tak se také nemůže a nesmí exponovaný seržant na čáře již divit, naskytnou-li se mu nyní občas ve všelijakých podobách zakuklení jezuité a liguoriáni! Brzy zase začnou pršet odpustky a zázraky. Jakobův žebřík bude opět opraven a mezi zemí a nebem postaven a budou na něm vystupovat a sestupovat andělé, apoštolé, nejsvatější panna, ostatní svatí a neméně též Kristus Sám, ovšem za peníze a jiné drahocenné pokání! A vy jste už prvou zkouškou! Deo gratias (díky Bohu). Ano, ano, my se už vyznáme! Pěkné, pěkné, to může jistě tak mnohým poskytnout velmi mnoho útěchy, či co?

[VEJ 4.91.1] (PÁN :) „Kdyby se tedy podle tohoto pro jsoucno a život nejnutnějšího a nezměnitelného principu sešla na onom světě tak zvaná chudá a nahá duše ihned s duchem, jako je zde například náš Rafael, byla by jím ihned pohlcena tak, jako pohlcuje moře jednotlivou vodní kapku. Proto jsem učinil v celé nekonečnosti opatření, aby malý, slabý a velmi jemný nahý život byl vždy tak exponován, aby tu trval o sobě jako jednotlivý a aby se k němu směly přiblížit jen takové životní potence, které jistě nejsou nějak o mnoho silnější nežli tento jednotlivě o sobě ve své samotě a nahotě stojící život.

[VEJ 5.162.6] Záhadný Nazarejec, zřejmě vším náležitě opatřený žák tajné školy Esejců, je nám až příliš dobře znám jako hlavní odpůrce našeho sboru a rozhodný odpůrce36) chrámu, - mimoto je synem stavitele. On učinil již z mnohých našich kolegů, kteří tu a tam byli exponováni v Galileji, dílem mocí své řeči a ještě více svými zakuklenými zázraky úplné odpadlíky, - nemluvě ani o lidu, jenž prý za ním běhá v zástupech. Proto se nám tedy nebude žádný rozumný člověk vůbec divit, stavíme-li se konečně proti tomu a začínáme usilovat o to, jak učinit přítrž tomuto bědnému stavu.

[VEJ 6.39.1] Pravil jsem JÁ: „Vaše umění, pokud používá při experimentování přírodních sil mechaniky anebo vědy lékařské, je o sobě zcela dobré a může z něho časem vzejít lidstvu leckterá pozemská výhoda. Avšak vše to, co se přitom jeví před tváří lidí, kteří mají před Bohem stejnou cenu, spíše jako výnosná šalba, je špatné a. Bohu, jedinému Pánu všeho světa a stvoření nemilé, jak jsem to také při určité příležitosti řekl a ukázal Esejcům, kteří konají něco podobného. Neboť kdyby byl účel, kterého by se mohlo dosáhnout jen lživým a tedy o sobě špatným prostředkem v podstatě sebelepší, nebude tento prostředek nikdy o sobě dobrým účelem posvěcen a nebude také nikdy dobrým.

[VEJ 7.76.3] Pravil Rafael: „O, zcela dobře a zcela správně jsi tu soudil a já ti na to nemohu nic jiného říci nežli: Věc se má asi tak! Avšak Plato byl pohan a nemohl dospět k onomu zcela jasnému nazírání a postřehování, k němuž může dospět člověk podle nauky Pána Boha. Abych ti zde však podal ještě leckterý velmi názorný důkaz o tom jedině pravém a nejreálnějším „něco“ čistého ducha, provedu ti ještě několik experimentů čistého duchovna a dej tedy nyní opět velmi dobrý pozor na vše, co ti ještě ukáži s nejmilostivějším dopuštěním Páně!

[VEJ 10.236.4] Hanochité vynalezli jakýsi druh třaskavých zrn, udělali do hor hluboké díry, naplňovali je třaskavými zrny, která zapalovali odtud vybíhajícími hořícími vlákny. Tato třaskavá zrna explodovala a roztrhávala hory. Hanochité však nevěděli, že pod horami jsou často nadmíru velké a hluboké vodní nádrže. Zničené hory, nemajíce opory, zřítily se pak brzy do těchto velkých a hlubokých nádrží a vyhnaly zato spousty vody na povrch Země. Na druhé straně při této ohnivé činnosti byla zapálena v horách též se vyskytující ložiska síry, uhlí a smůly a vypukly pak také v rovině velkolepé požáry, čímž pak země. i se vším, co na ní stálo, klesla, a na jejím místě vzniklo pak moře.

Náhled v mobilu Impresum