Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 1 Velké evangelium Janovo, Kniha 1

1. - Krátký úvod k porozumění hlubokého smyslu duchaplných slov evangelia Jana, miláčka našeho Pána a Spasitele Ježíše.

Jan 1,1. Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.

1. Tento verš byl příčinou spousty všelikých mylných výkladů; ba dokonce naprostí neznabozi používali tohoto textu právě k tomu, aby jím tím jistěji popírali Mé Božství, ježto Božství vůbec zavrhovali. Nebudeme však nyní znovu uvádět takové chytačky, čímž by se zmatek ještě zvětšil, místo aby se zmenšil, nýbrž přijdeme pokud možno ihned s nejkratším vysvětlením; toto vysvětlení samo jako Světlo ve Světle světla bude samo sebou vyvracet a potírat omyly.

2. Jeden hlavní důvod neporozumění takových textů je ovšem bohužel ve velmi nedokonalém a nesprávném překladu Písma z původního jazyka do jazyků přítomné doby; ale je to tak dobře. Neboť kdyby nebyl duch takových textů tak dobře skryt jak je, dávno by již bylo to nejsvětější v nich nanejvýš znesvěceno, což by bylo největším zlem pro celou Zemi; takto se však hlodalo jen na kůře a nemohlo se dospět k živé svaté věci.

Kapitola 1 Náhled v mobilu Impresum