Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 23 Velké evangelium Janovo, Kniha 1

7. I vznikla brzy sporná otázka o očišťování Janově a o Mém křtu; neboť učedníci Janovi nechápali, že i Já jsem křtil vodou, neboť slyšeli od Jana svědectví, podle něhož Já nebudu křtít vodou nýbrž Duchem svatým. Mnozí Židé, kteří byli nyní již Mými učedníky, tvrdili řkouce, že Můj křest je pravý křest; neboť ačkoliv křtím vodou jako Jan, je Můj křest jedině platný, neboť Já křtím nejen vodou přírodní, nýbrž zároveň také vodou Ducha Božího a dávám pokřtěným zřejmou moc slouti dětmi Božími!

Kapitola 23 Náhled v mobilu Impresum