Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 59 Velké evangelium Janovo, Kniha 1

59. - V Sicharu. - Slabá důvěra obchodníkova v Boží péči ve všedních věcech. Jeho bázeň před Jehovou a blahovolná péče o chudé. Boha máme více milovat nežli se Ho bát!

1. „Pane můj a příteli můj“, praví obchodník cestou do zámku, „vidím, že z Tebe mluví čistě božsky klidná moudrost a to tak jemným způsobem, jak jsem ji ještě nikdy z lidských úst neslyšel; ale k zachovávání této Tvé nauky třeba silná důvěra v Jehovu, která se mi přes mou pevnou víru nedostává. Vím, že On to je, jenž vše stvořil a nyní vše řídí, ovládá a udržuje, ale nedovedu si dost živě představit, že by Se mohl a chtěl jako nejvyšší Duch vměšovat do soukromých záležitostí. Neboť pro mě je tak nejvýš svatý, že se sotva odvažuji vyřknout jeho nejsvětější jméno, neřku-li teprve od Něho očekávat, že mi nabídne Svou všemohoucí svatou ruku k pomoci v mých špinavých peněžních záležitostech!

2. Ale chudým, kteří přicházejí ke mně také dávám a nechovám psa, aby štěkal na žebráka, aby se bál překročit můj práh. jen nerad vidím, když do tohoto mého zamilovaného háje vkročí cizinci a chudí, protože často svévolně poškozují sady a nové sadby, ač v nich stejně nic nenajdou čím by se nasytili a uhasili žízeň. Zato však jsem vypěstoval asi 20 polních cest odtud velký sad fíků a švestek, jenž je k službám všem cizincům a chudým, jen nesmí poškozovat stromy, pročež jsem tam také ustanovil několik hlídačů.

Kapitola 59 Náhled v mobilu Impresum