Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 246 Velké evangelium Janovo, Kniha 6

246. - Vykoupení SVĚTNÉHO ČLOVĚKA.

1. (PÁN:) „Jako nyní vy, tak ještě nesčíslně mnozí budou z něho vycházet a to tak dlouho, dokud všechno v něm souzené a v zajetí držené nepřejde v nejsvobodnější duchovní život; a dokud tento celý Světný člověk nebude úplně rozložen ve svobodné a samostatné duchovno, dotud také bude trvat dále soud a peklo. A tak se nemusí nikdo z vás starat, že snad nejhoršího druhu pekelní duchové špatně pochodí v utrpeních a trýzních, které si připravili sami.

2. Doba oběhu tohoto Slunce kolem jeho Centrálního slunce činí asi 28.000 pozemských let, kteréžto údobí je tedy pro Slunce samo jedním rokem, což značí tolik jako rok na Slunci.

3. Ještě nežli byla tato Země, vykonalo Slunce jako takové čím je nyní, tuto cestu pro vaše pojmy již nesčíslněkrát, avšak také i s touto Zemí již tak častokrát, že pro množství takovýchto slunečních roků neznáte ve svých počtech vůbec tak velké číslo a ještě méně bylo by možno vyšetřit číslo pro to, kolikrát ještě až do svého úplného rozkladu vykoná tento svůj velký oběh. Pravím vám: eony eonů takových slunečních let bylo by tu považovat téměř za nic!

4. Co je však stáří nějakého Planetárního slunce naproti stáří Centrálního slunce sluneční Oblastí, které tu bylo nesmírně dlouho ještě předtím, nežli i jen jedno Planetární slunce svítilo Planetám kolem něho kroužícím?! A co je opět tato doba trvání naproti Centrálnímu slunci slunečního Vesmíru a jak zase téměř zcela ničím je trvání tohoto Slunce naproti trvání Centrálního slunce slunečního Vševesmíru a jak téměř zcela ničím je trvání tohoto Slunce naproti Pracentrálnímu slunci ve Slupkovém globu, které je v podstatě praprvou babičkou všech Sluncí a Světů v jednom Slupkovém globu?!

5. Který počtář může tu určit, jak staré je jedno takové Pracentrální slunce a jaké stáří bude ještě mít?! Kolik z něho již vzešlo Centrálních sluncí a kolik celých Oblastí slunečních, které se již dávno zcela rozložily a kolik nových nastoupilo na jejich místo již před nepředstavitelně dlouhými dobami a kolik jich bude ještě po nepředstavitelně dlouhých dobách rozloženo a kolik nových přijde opět na jejich místa?!

6. Avšak také toto pracentrální slunce bude jednou rozloženo, až budou předtím v nekonečně dlouhých údobích rozložena všechna ostatní Slunce z něho, avšak dávno ještě ne tak brzy celý velký Světný člověk; neboť jako je odumírání u člověka ponenáhlé, tak je tomu také u velkého Světného člověka.

7. Proč se stává tělo zestárlého člověka ponenáhlu vždy slabší a slabší? Protože v něm časem odumírají a nečinnými se stávají určitá vlákna a nervy, - což způsobuje stárnutí a slábnutí těla. A přece může přitom člověk ještě po mnoho let žít, aniž by něco ztratil na své duchovní síle, zejména žil-li vždy podle vůle Boží. A tak tomu také jednou bude s velkým Světným člověkem. Budou-li v něm také již rozloženy eony Slupkových globů, přesto ještě bude moci pro vaše pojmy nekonečně dlouho dále trvat; neboť Slupkové globy jsou v něm to, čím jsou u vás lidí vaše vlákna a nervy.

8. Tento vám nyní popsaný velký Světný člověk je v nejvšeobecnějším obrysu onen předtím vám vylíčený ztracený syn, který se nyní obrací a Otec, Který mu jde vstříc, jsem nyní mezi vámi Já jako člověk a Já ho přijímám opět do Svého otcovského domu v každém člověku, který žije podle Mé nauky.

9. Blaze hříšníku, jenž koná pokání a kajícně se ke Mně navrací! Avšak ať si nikdo nepředstavuje, že celkové všeobecné obrácení snad nastane v krátkém údobí a že obyvatelé pekla aneb soudu budou snad snášet a úpět příliš krátké doby za své ohavnosti následkem jimi vytvořeného nepořádku! Nejtvrdošíjnějším bude ovšem trpět nejdéle a těm, kdož vejdou dříve do sebe, méně. - Porozuměl jsi tomu, zákoníku, nyní dobře?“

Kapitola 246 Náhled v mobilu Impresum