Help

jakob-lorber.cc

Hoofstuk 62 Die Groot Johannes Evangelie, Boek 1

Hoofstuk 62

1. Nou praat die handelaar niks meer nie, dank vir My die Vader en gaan sit dan aan ‘n groot tafel, wat in die middel van die saal staan. Ek en al My dissipels, Joanael met sy vrou en dogters, Irhael met haar man Joram en in hulle middel My liggaam se moeder Maria, het ook by dieselfde tafel gaan sit.

2. Die handelaar is uitermate bly daaroor, en hy sê: “Here, omdat Jy vir my waardig bevind het, om aan hierdie tafel te gaan sit, waar ook ek gaan sit het, wil ek van nou af ‘n tiende deel van alle opbrengste wat my besittings lewer, aan die armes gee en al die belastings, wat hulle aan die Romeine moet betaal, vir ‘n volle tien jaar vooruit betaal! Na daardie tyd hoop ek vir God, Jou en ons Vader, dat Hy vir ons van daardie plaag deur Jou, o Heer, sal bevry, waarmee ek vir Jou graag met alles wat ek het, en soos ek reeds buite vir Jou getrou en waar aangebied het, aktief wil bystaan.

3. O Here, bevry vir ons net van daardie plaag, en dat die Jode uit Jerusalem weer met ons in gemeenskap sal tree; want hulle het vir hulle van die waarheid hemelwyd verwyder! By hulle heers daar niks as net selfsugtigheid, heerssugtigheid en glans nie; aan God dink hulle nie meer nie, en van naasteliefde is daar geen spoor meer nie! Garizim verag hulle, en die tempel van Jehova in Jerusalem het hulle in ‘n wisselbank en smoushut omskep! En as jy vir hulle sê, dat hulle oortreders in die heiligdom van God is, dan vervloek en verwens hulle vir hom, wat dit waag om vir hulle op die regte naam te noem! Here, dit moet verander; dit kan nie so aangaan nie! En as dit so bly, dan moet ons binnekort vir ‘n nuwe Sondvloed vrees! Orals in die hele wêreld heidene oor heidene, en in Jerusalem en Judea lewe Jode, priesters, leviete, skrifgeleerdes, fariseërs en wisselaars en smouse, wat almal saam tienmaal erger is as alle heidene! Kortom, die wêreld is nou baie kere erger as in Noah se tye! Indien daar nie iets gedoen word nie, en die Messias nie ‘n vlammende swaard in die hand neem nie, dan sal ons klaarblyklik weer ‘n nuwe ark moet bou! Here, doen dus, wat net altyd in Jou mag staan! Ek sal altyd vir jou bystaan!”

4. Sê Ek daarop: “Liewe Jairuth! Kyk vir My jongelinge! Ek sê vir jou: Ek het van hulle so baie, dat hulle op duisend maal duisend aardes nie voldoende plek sou hê nie, en een is volkome voldoende, om die hele Romeinse ryk in drie oomblikke te vernietig. Alhoewel julle in die geloof beter is as die Jode, het julle nogtans nes die Jode ‘n totaal verkeerde begrip van die Messias en Sy ryk.

5. Die Messias sal wel ‘n nuwe ryk op hierdie aarde stig, maar onthou dit baie goed! - geen materiële ryk onder kroon en septer nie, maar ‘n ryk van die gees, van waarheid, die regte vryheid uit die waarheid, onder die allenige heerskappy van die liefde!

6. Maar die wêreld sal beroep word, om in daardie ryk in te gaan. As sy die roep sal volg, dan sal die ewige lewe haar loon wees; maar indien sy nie vir die roep sal volg nie, sal sy wel bly, soos wat sy is, maar op die einde sal die ewige dood oor haar kom!

7. Die Messias soos nou in die vorm as die Menseseun het nie gekom, om die hierdie wêreld te oordeel nie, maar net, om almal, wat nou in die duisternis van die dood wandel, na die ryk van liefde, die lig en die waarheid te roep!

8. Hy het nie in hierdie wêreld gekom, om vir julle terug te herwin, wat julle vaders en konings aan die heidene verloor het nie, maar net, om dit vir julle weer terug te gee, wat Adam vir alle mense, wat ooit op die aarde gelewe het en voortaan nog sal lewe, verloor het!

9. Tot nou toe is nog geen siel, wat die liggaam verlaat het, van die aarde af losgeruk nie; talloos baie, beginende by Adam tot op hierdie uur, smag nog almal in die nag van die aarde. Maar van nou af eers sal hulle vry word! En wanneer Ek sal opvaar, sal Ek vir almal die weg van die aarde na die hemel open, en hulle sal almal op daardie weg tot die ewige lewe gelang!

10. Sien, dit is die werk wat die Messias moet volbring, en nie enigiets anders nie! En jy hoef nie jou stryders uit Agterasië te roep nie, aangesien Ek vir hulle nooit sal nodig hê nie. Maar geestelike werkers vir My ryk het ek baie nodig, en Ek sal hulle Self vir My voorberei. Hier aan hierdie tafel sit reeds sommige, maar daar sal nog baie meer daarvoor in alle liefde en waarheid voorberei word.

11. Kyk nou, om dit te bewerkstellig, is My opdrag! Maar jy moet nou oordeel en dan vir My sê, hoe sodanige Messias vir jou aanstaan!”

12. Sê die handelaar Jairuth: “Here, daaroor moet ek baie nadink! Want van daardie soort Messias het nog nooit enige mens iets verneem nie! Maar ek meen, dus sal die Messias vir die wêreld min beteken! Want vir solank die wêreld gelaat word, soos wat sy is, sal sy voortdurend die ergste vyand van alles dit wees, wat daar van die gees is! Maar ek wil nou verder dink.”

Hoofstuk 62 Mobiele weergawe Kommentaar