Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 2 Prirodzene Slnko

2. kapitola – Slnečný človek všeobecne.

1. Vieme teda, že Slnko je dokonalou planétou. Preto sa tiež nebudeme dlhšie zdržovať porovnávaním, ale pustíme sa ihneď, ako hovorievate bez dlhých okolkov, do Slnka a preskúmame ho od pólu k pólu, avšak nie v tom poriadku, ako pri nejakej planéte nedokonalej, ale v poriadku práve opačnom.

2. Opýtate sa: Prečo? – Odpoveď Mi vôbec nebude ťažkou. Napokon našli by ste ju dokonca sami, keby si bol váš duch už odvykol viacej leňošiť. Príčina je táto: Na nedokonalých planétach sa zdokonaľuje všetko ďalším plodením nahor až k človeku a človek tu tvorí posledný, najdokonalejší stupeň vecí a bytostí. Ale na dokonalej slnečnej planéte začína človek rad bytostí ako ich základ – preto, že tieto bytosti pochádzajú všetky spolu z neho a to podľa poriadku jeho vôle. Najspodnejšie a posledné potencie prechádzajú potom lúčmi slnečného svetla transcendentne (nadzmyslovo) do ostatných planét, kde potom začínajú atomistickými zvieratkami a bytosťami, ako i najjemnejšími éterickými plesňami, ktoré sú doposiaľ prírodným bádateľom neznáme, a potom sa, ako je už známe, pregenerujú (prerodzujú) nahor k človeku.

3. Ak teraz uvažujete o tejto veci v správnom svetle, potom ste v jednom ohľade deťmi ľudí Slnka; zaiste, čo sa tu opäť týka samotného pravého živého ducha, ktorý prebýva vo vás, tu ste naopak, keď ste už podľa vonkajšku považovaní za deti slnečných ľudí, zase ako ich rodičia. Pretože nesmrteľný duch vo vás je mi bližšie než duch slnečných ľudí, pretože je to duch naspäť sa vracajúci, zatiaľ čo duch slnečných ľudí je akoby vychádzajúci.

4. Tu sa iste nutne opýtate: Musí teda duch slnečných ľudí tiež azda prejsť a stať sa duchom v planetárnom človeku? – Pozrite, toto je iste preveľké tajomstvo, ktoré doposiaľ ešte žiaden človek netušil. Avšak predsa vás chcem k nemu priviesť.

5. Pozrite, vy viete, ako najprv všetky planéty vzali svoj pôvod podľa riadeného poriadku zo Slnka – rovnako tak ako zase samotné Slnko vzalo svoj pôvod z ústredných základných a fundamentálnych sĺnk. Viete však tiež už z mnohých oznámení, čo je v podstate všetká hmota planéty, že totiž nie je nič iného, než viditeľný výraz zajatých prasíl alebo duchov. Odkiaľ sem potom prišli?

6. Ak celá planéta vyšla tak, ako je stelesnená a ako žije, zo Slnka, potom aj jej vlastný obsah nemá tiež iný pôvod, pretože tento je s planétou až do posledného atómu jedno a to isté. Teraz teda ide ešte len o to, aby ste vedeli, ako vzala planéta, alebo časom ešte berie svoj pôvod zo slnečného telesa; potom vám bude celkom jasné, aký osud očakáva tak mnohých duchov slnečných ľudí.

7. Aby ste však boli schopní poznať toto ešte dokonalejšie, musí vám byť predovšetkým trochu ukázaná telesná stavba vlastného Slnka.

8. Slnko, ako planetárne teleso je vybudované tak, že sa vlastne skladá zo siedmich sĺnk, z ktorých vždy slnko menšie väzí v slnku väčšom, ako jedna dutá guľa v druhej. A len ono najvnútornejšie slnko, ako takmer srdce slnečnej planéty, je aj keď organické (ústrojné), ale predsa však od povrchu až ku stredisku konkrétne (telesne husté).

9. Všetkých týchto sedem sĺnc je všade obývaných. A preto je tiež medzi každým slnkom voľná medzera jednej, dvoch až troch tisíc míľ, a z tohto dôvodu je tiež každé vnútornejšie slnko dokonale obývateľné.

10. Podobný charakter majú síce i nedokonalé planéty, pravdaže v miere omnoho nedokonalejšej takisto podľa počtu, ako i podľa zloženia.

11. Pretože však dokonalá Slnečná planéta môže pri mimoriadnej priestorovosti prijať neobyčajne veľké množstvo ľudských bytostí, nesmiete sa tiež vôbec diviť tomu, ak vám poviem, že ľudia na Slnku tvoria dohromady tisíckrát väčší objem než všetci ľudia planét, mesiacov a komét okolo Slnka krúžiacich dokopy; a to síce aj vtedy, keby telesný priestorový objem jedného slnečného človeka nebol o nič väčší, než objem človeka na vašom zemskom telese.

12. Teraz budeme skoro tam, kde chceme byť: len musíme najskôr ešte vedieť, z čoho vlastne pozostáva hmota samotného slnečného telesa a potom tiež súhrnný život jeho ľudí.

13. Hmota slnečného telesa je vlastne, čo do zovňajšku, trochu pevnejšie udržiavaný duševný orgán, v ktorom sú držaní nespočetní duchovia akoby v miernej väzbe. Na slnečnom telese bolo totiž z milosti Mojej lásky stvorené ešte druhé, pevnejšie substanciálne telo, ktoré je veľmi dobre spôsobilé pre prijatie týchto duchov zviazaných v slnečnej hmote. Keď je teraz toto telo alebo skorej skutočný slnečný človek splodený aktom vôle nejakého predošlého človeka, je tiež ihneď duch tohto takto splodeného človeka prijatý ku ďalšej skúške slobody. Po tomto prijatí, ktoré sa vždy deje ihneď po plodení, je tu potom slnečný človek tiež už dokonale živý. Potom sa mu oznámia podmienky Mojej vôle a sú mu ukázané jeho vlastné dokonalosti vôle, pomocou ktorých vlastní v sebe skutočnú tvorivú silu, a nepotrebuje nič iné než len pevne a určite chcieť, a slnečná pôda mu tiež dá to, čo chce.

Kapitola 2 Náhľad v mobile Impresum