Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 5 Prirodzene Slnko

3. Teraz vidíte, tento obraz je viac než postačujúci pre zodpovedanie na danú otázku; pretože ako je tomu s osvetlovaním v našej dutej guli, tak je tomu tiež vo veľkej skutočnosti. Predstavte si namiesto veľkej zrkadlovej gule známy vám obalový glóbus, ktorý vo svojom pre vaše pojmy nekonečnom ohradení pozostáva z akejsi éterickej vodnej masy. A predstavte si potom uprostred tohto obalového glóbusu pre vaše pojmy skutočne nekonečne veľké centrálne slnko, ktoré je na všetkých svojich nekonečne rozsiahlych plochách obklopené ustavičnými čo najintenzívnejšie svietiacimi ohnivými plameňmi, (ktoré pochádzajú od duchov, ktorí buď práve tu začínajú svoje očisťovanie vychádzajúc alebo ktorí ho vracajúc sa dokonávajú), tak máte potom tiež už všetko, čo je treba pre úplné zodpovedanie na danú otázku. Svetlo tohto veľkého centrálneho slnka preniká až ku skôr uvedeným stenám tohto obalového glóbusu, odkiaľ sa odráža priestormi a slnečnými oblasťami pre vaše pojmy pravdaže nekonečne ďalekými. Avšak čo sa vám zdá byť tak ešte vzdialené a veľké, je pred mojimi očami sotva viac, než keby ste vzali do ruky zrniečko piesku, aby ste sa s ním pohrali.

Kapitola 5 Náhľad v mobile Impresum