Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 7 Prirodzene Slnko

12. Na telese zemskom sa napríklad môžete celkom ľahko pozerať na plameň sviečky. Prečo? Pretože jej spaľovaním bývajú duchovia v jej knôte a v jej mastnej hmote viazaní len nepatrne roznecovaní a nepatrným stupňom vibrácií veľmi ľahko ničia svoje ich obklopujúce obaly a prechádzajú potom do slobodnejšej činnosti. Do kováčskej vyhne sa už nemôžete tak ľahko dívať, pretože duchovia, ktorí ešte zostali v uhlí, potrebujú už prudší podnet, aby sa prudšími vibráciami uvoľnili zo svojich žalárov. Ešte ťažšie znesiete svetlo plameňov, ktoré vyšľahujú a sršia z nejakej oheň soptiacej hory, pretože tieto plamene vďačia za svoj vznik omnoho mocnejšiemu podnetu, ktorému sú vystavení duchovia vo vnútri Zeme.

Kapitola 7 Náhľad v mobile Impresum