Help

jakob-lorber.cc

Pomoc

Vyhľadávácie funkcie

Vyhľadávať môžete jeden alebo viacero citátov (napr. DB 1.1.1 alebo DB 1.1.1-3) alebo slová. Keď hľadáte slová, sú nájdené citáty, ktoré obsahujú všetky slová vo vyhľadávacom políčku. Nezáleží na tom, či sa hľadané slovo zhoduje len s časťou slova v citáte. Vyhľadávanie nerozlišuje malé a veľké písmená. Nie je možné hľadať len jedno písmeno. Hľadanie je možné obmedziť len na jednu knihu.

Poznámka: Použitie operátorov nedovoľuje vyhľadávať slová kratšie než štyri písmená.

+Uvádzajúce znamienko plus naznačuje, že toto slovo musí byť obsiahnuté v každom citáte, ktorý sa vráti.
-Uvádzajúce znamienko mínus naznačuje, že toto slovo nesmie byť obsiahnuté v žiadnom citáte, ktorý sa vráti.
*Hviezdička slúži ako skrátený operátor (alebo divoká karta). Narozdiel od ostatných operátorov, mal by byť pripojený k dotyčnému slovu. Slová sa zhodujú, ak sa začínajú s písmenami predchádzajúcimi hviezdičkovému operátoru.
"Fráza, ktorá je uzavretá v znakoch dvojitej úvodzovky, sa zhoduje len s citátmi, ktoré obsahujú frázu doslovne, ako bola napísaná. Nepísmenkové znaky nepotrebujú sedieť presne: Hľadanie frázy vyžaduje iba to, aby výsledky obsahovali presne rovnaké slová, aké sú vo fráze a v rovnakom poradí. Napríklad: "testovacia fráza" sa zhoduje s "testovacia, fráza".
%Vracia všetky citácie, ktoré obsahujú jedno zo zadaných (celých!) slov. Pritom nezáleží, kde vo vyhľadávanom citáte stojí tento znak percenta.

Príklady

+jakob -lorberNájde citáty ktoré obsahujú slovo "jakob" ale nie "lorber".
apple*Nájde citáty ktoré obsahujú slová ako "apple", "apples", "applesauce", alebo "applet".
"and now for"Nájde citáty ktoré obsahujú presnú frázu "and now for" (napríklad, citáty čo obsahujú "and now for something" ale nie "and nowadays for").
%love devotionNájde citáty ktoré obsahujú buď "love" alebo "devotion" (ako celé slová).

Linka k vyhľadávaniu alebo citátu

S funkciami vyhľadávania je možné narábať cez URL. URL si môžete zostaviť aj sami. Ak chcete hľadať "Domácnosť Božia 1.1.1" (skratka: DB), pridajte k doméne reťazec /index.php?s=DB1.1.1 Pre výber určitého jazyka pridajte &l= a kód jazyka, napríklad &l=sk pre slovenčinu alebo &l=de pre nemčinu.

Náhľad v mobile Impresum