Help

jakob-lorber.cc

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nájdení 120 - 140 z 774

[PS 12.18] Ale teraz dajte pozor, pretože všetko je pripravené na veľké zrútenie! Pozrite, strážca zastavil kývanie a kyvadlo upevnil na strom. I tí dvaja učitelia si sadajú vedľa stromov na zem a držia sa ich pevne jednou rukou. To isté činí aj celá spoločnosť. A strážca času sa ponáhľa ku spoločnosti.

[PS 12.20] Ale teraz pozrite, okraj poklesol, avšak nie tak prudko, ako sa očakávalo. Preto tiež otras okolia nebol taký prudký, ako mnohokrát býva. Napriek tomu však tento dosť prudký pokles vyhnal vodné vlny nahor až do blízkosti našej spoločnosti, hoci sa na tomto mieste nachádza vyše päť vodných míľ nad vodnou hladinou.

[PS 12.21] Chápete dobre tento pohyb? – Čo by ste povedali na Zemi a akými pocitmi by ste boli oduševnení, keby ste sa nachádzali napríklad na vysokej hore, ktorá by mala zhruba výšku vám známeho Grossglocknera a bola by približne päť alebo šesť míľ vzdialená od mora, takže by more mocou búrky začalo hnať vlny, ktoré by dosahovali až ku vám na vašu horu? Nezačali by ste si tu z číreho zúfalstva jeden po druhom vytrhávať vlasy? A predsa keby tento zjav na Zemi bol pozorovaný na Slnku, bol by len jednoduchou detskou hrou, kde je už ten najnižší pahorok takmer päťkrát taký vysoký ako vaša najvyššia hora na Zemi (to znamená pozorovaná nad pokojnou, zvyčajnou Slnečnou vodnou plochou).

[PS 12.22] Ak len trochu pouvažujete o tomto prirovnaní, potom vám zaiste padne do očí veľkoleposť vlnenia, ktoré nasleduje pri príležitosti rýchleho poklesu našej napuchliny. A toto tiež správne pochopte, aby ste z toho mohli vždy viac a viac spoznávať, aký mocný je Ten, Ktorý sa dáva vami nazývať milým dobrým Otcom.

[PS 12.23] Teraz sa však pozrime opäť ešte raz na našu spoločnosť. Pozrite, ako sa všetci tlačia okolo učiteľa a chvália a velebia veľkého Boha, a ako sa strážca času opäť ponáhľa ku svojmu stromu, uvoľňuje kyvadlo a dáva mu znova nový švih.

[PS 12.24] Teraz sa ale pozrite aj so slnečnými ľudmi cez okraj veľkej napuchliny! Pozrite, aký je ešte široký; nepozorujete, že by sa mohli na tento okraj celkom ľahko prigúľať ešte dve vaše Zeme vedľa seba?! – Áno, tak tomu aj je! Ale kráter je teraz už veľmi zúžený a má sotva dvojnásobnú šírku okraja a rozprestiera sa viacej do dĺžky než do šírky a na rôznych miestach sa už opäť spojil.

[PS 12.25] Pozrite, ako si na svetlo zvyknutí obyvatelia Slnka zakrývajú oči kvôli príliš silnému svieteniu širokého okraja. A pozrite, ako je ešte tu a tam s veľkou prudkosťou z hlbiny vyvrhnutá veľká, ohnivá guľa až do výšky, ktorá obnáša takmer dvojnásobnú vzdialenosť vášho Mesiaca od Zeme. A pozrite, ako z rozsiahleho, stále ešte silne pohybujúceho sa okraja, vyrážajú nespočetné blesky!

[PS 12.27] Ale teraz sa ešte pozrite aj na našich slnečných obyvateľov, akí sú nesmierne veselí a zo všetkej plnosti svojho srdca a svojho celého života jasajú a velebia veľkého Boha, ktorý toto všetko tak nanajvýš múdro priviedol opäť do predošlého poriadku. A pozrite tiež, ako sa teraz objímajú a pozdravujú a ako sa potom ponáhľajú ku svojim príbytkom a ako im z nich opäť tiež prichádza v ústrety zástup dobre zachovaných detí, bratov a sestier!

[PS 13.3] A toto sa deje nasledovným spôsobom: Ak majú rodičia len jedno, dve, tri až štyri deti, tu sa pozemok ešte počas života rodičov, keď deti celkom dospeli, rozdeľuje tak, že deti obdržia vymerané dve tretiny, rodičia však podržia tretinu pozemku. Táto tretina nepripadne však po smrti rodičov snáď deťom, ale úradníci ju môžu prideliť niekomu, kto ešte nemá pozemok. Také rozdeľovanie však prejde vždy len dvoma pokoleniami. U tretieho pokolenia sa deje opäť spájanie niekoľkých rozkúskovaných pozemkov, ktoré potom, pokiaľ to stačí pre potrebu ľudí bez pozemkov, bývajú znova rozdelené podľa poriadku.

[PS 13.4] Ľuďom, ktorí nemohli pri tomto novom vymeriavaní dostať podiel, sa potom dáva takzvaný rezervný pozemok. A čo je taký rezervný pozemok? Rezervný pozemok je buď významným prebytkom z vymeraných a už obsadených pozemkov, alebo sú to tiež také pozemky, ktoré ešte nikdy neboli obsadené, alebo tiež niekedy také pozemky, ktoré sa tu a tam objavujú z vôd podobne ako ostrovy vo vašich moriach po zjavoch nami už pozorovaných.

[PS 13.6] Ich odev sa skladá len z ľahkej zástery okolo bedier a z dosť širokého klobúka. Stravu im plodia pôdy slnečnej zeme tak často, ako chcú jesť podľa miery a účelu. Preto držiteľovi pozemku celkom postačí pozemok, ktorý u vás približne nazývate polovicou jutra.

[PS 14.6] Vy sa tu opýtate: Na čo sú také strechy na Slnku, kde zaiste zriedkavo alebo tiež tu a tam vôbec neprší? Tieto strechy ale nemožno tiež vôbec považovať za dáždniky na domoch, ale len za veľmi účelné chrániče proti svetlu a teplu. Pretože hoci slneční ľudia sú schopní celkom pohodlne znášať stupne svetla a tepla vám sotva pochopiteľného, napriek tomu sú ale veľkými priateľmi tieňa a väčšieho chladu.

[PS 14.7] Žiadna strecha sa však pre zadržanie rovnako svetla tak aj tepla nehodí tak dobre, ako strecha špicatá, pretože táto strecha stále odvádza ako svetlo tak i teplo s ním spojené. Že je to správne, môžete si veľmi ľahko znázorniť malým príkladom, a to tým, že vezmete dosť dlhý a dobre zašpicatený kus kovu a jeho špičku podržíte v plameni. Presvedčte sa, že i keď sa špička tiež už rozžeravila do biela, tak zadná, omnoho masívnejšia kovová hmota nedáva ešte nič pocítiť z tepla; naproti tomu v opačnom prípade alebo pri rovnako silnej kovovej tyči rozžeraví sa táto ihneď až do najzadnejšieho bodu.

[PS 14.8] Ak teraz predpokladáme takúto špicatú strechu, ktorá je okrem toho ešte z hmoty, ktorá je zlým vodičom tepla a svetla, potom je jasné, že taká špicatá strecha je nepochybne najúčelnejšou ochranou proti svetlu a teplu.

[PS 14.9] Krokvy bývajú rovnako dokola obité s istým druhom latiek, ktoré sú takmer celkom tesne zoradené jedna vedľa druhej. Na tieto laty sa potom kladie istý druh bielych zrkadlových dosiek, ktoré sa pripravujú podobne ako vaše škridle z istého druhu slnečnej zeme a vyzerajú asi tak, ako keby ste vystrihli nožnicami z papiera poloihlany a každému takému ihlanu spravili hore, na zúženej strane, pravouhlý prehyb. Tieto prostredné dosky nie sú hrubšie než takzvaný lepenkový papier a sú ohybné asi tak, ako u vás olovená doska. Tieto dosky sa potom zastrkujú horným pravouhlým záhybom do úzkych latkových brázd, kde sa potom so zvláštnym tmelom upevňujú.

[PS 14.10] Takým spôsobom býva pokrytá každá domová strecha a keď je hotová, vyzerá neobyčajne nádherne. Pretože tieto dosky sú navonok oveľa trblietavo belšie, než u vás najjemnejšie vyčistený alabastrový kameň, čím potom odrážajú všetky lúče a preto samy zostávajú trvalo neohrievané.

[PS 14.12] A z čoho sú ony stĺpy? Stĺpy sú stmelené z istého druhu pálených kameňov, tvaru asi vašich tehál; lenže sú tak príjemné a tak dokonale priehľadné, ako u vás najušľachtilejšie drahokamy a z toho dôvodu vyzerajú neobyčajne nádherne. Pre traverzy a krokvy sa však pestujú zvláštne stromy a síce už v tvare potrebnom pre tento účel.

[PS 14.14] Tak by sme mali, pravdaže len podľa vašich slabých pojmov, najskromnejší popis tvaru obytného domu pre tamojších ľudí. Ak však chcete pri tomto popise pustiť náležite uzdu svojej fantázii, potom uvidíte všeličo, čo vám tento stručný opis musel nutne odrieknuť. Krátko a dobre, tu by ste mohli snívať ako chcete a pri všetkom bohatstve vašej fantázie by ste neprestrelili. Prečo? Pretože keby ste, najmä v oblasti rastlinstva, neboli schopní navrhnúť formu, ktorú by ste tu nemohli opäť nájsť zdokonalenú. Pretože omnoho duchovnejší ľudia Slnka zahŕňajú v sebe fantáziu všetkých planéty obývajúcich duchov práve tak, ako svetlo samotného Slnka zahŕňa v sebe všetky planéty. Z tohto dôvodu môžete tiež fantazírovať ako chcete a nebudete schopní s celou vašou fantáziou navrhnúť formu, ktorá by v skutočnosti nebola naporúdzi na Slnku.

[PS 14.18] Podlaha vyzerá akoby bola z tmavo lešteného priehľadného zlata, alebo približne tak, ako vyzerá u vás najkrajší najjemnejšie leštený topás; ibaže táto podlaha nie je taká tvrdá, ale celkom pružná a mäkká.

[PS 14.19] Medzi každým stĺpom smerom do vnútra stojí štvorboká pyramída ako z najjemnejšieho diamantu. Táto pyramída spočíva na podstavci alebo, ako hovorievate, na piedestáli, ktorý prečnieva cez pyramídu ako priestranná lavica a má vždy obvod šesť až osem siah. Na tejto lavici sedia a odpočívajú slneční ľudia ako vy na stoličkách. Táto lavica však nie je z rovnakej látky ako pyramída, ale je tmavo zelená, ale napriek tomu je najjemnejšie leštená a priehľadná a nie je tak ako pyramída tvrdá, ale pružná.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Náhľad v mobile Impresum