Help

jakob-lorber.cc

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nájdení 180 - 200 z 774

[PS 17.29] Celý pozemok okolo takej úradnej budovy má podľa vašej mierky nezriedka plochu jedného tisíca jutier; ale kvôli tomu pripadá na používanie pre jednu osobu viac než pol jutra. Tu sa spýtate: Prečo tu taký veľký pozemok pre jedného úradníka, ktorého rodina iste nie je početnejšia, než rodina nejakého iného domu?

[PS 17.30] Príčina je celkom jednoduchá, totiž, pretože všetci žiaci takého ústavu bývajú tu tiež tak dlho, dokým úplne nedokončia školu. Lebo tu sa musia veľmi mnoho učiť spoznávať, totiž ako ste už počuli, poriadok Boží vo všetkých rozmanitých veciach, alebo: Musia sa tu istým spôsobom učiť čítať vo veľkej knihe božskej prírody, preto sú tiež z tohto dôvodu umiestnené v tejto úradnej budove všetky skôr zmienené ozdoby.

[PS 17.31] Aby ste si ale mohli učiniť o tom aspoň len slabý pojem, oznámim vám len celkom letmo a krátko význam jedného stĺpu. Kruhová pätka značí Božiu silu, alebo silu Jeho vôle, ktorá je večným základom všetkých vecí. Štvorboký stĺp na nich spočívajúci znamená silu vychádzajúcu z tohto základu, ktorá je oporou neba a všetkých stvorených vecí. Stvorené veci sú znázornené obrazne ozdobami umiestnenými okolo stĺpov a majú určité vzťahy navzájom, ako i k sile, ktorá ich vytvára a nosí. Lebo musíte tiež vedieť, že také ozdoby nie sú snáď zhotovené a umiestnené na stĺpoch ľudskými rukami, ale jedine vyššou vôľou veľkého Boha, ktorá sa vyslovuje v dokonale očistenom srdci človeka. Hlavica takého stĺpu označuje múdrosť; guľa nad ním jej nezbadateľnosť v Bohu. Oblúky však, ktoré spájajú tieto gule, označujú nevýstižné cesty, ktorými Božia múdrosť všetko v najvyššom poriadku prehliada a spája a tento poriadok je potom udržujúcim nositeľom celej nekonečnosti.

[PS 17.33] Kedysi bývali takéto školy i na vašej Zemi; ale ľudská chamtivosť ich z tejto pôdy vytlačila. A tak vám tu preto dávam opäť návod zo Slnka, aby ste z neho spoznali, aká by mala byť správna škola pre živé vzdelávanie ľudského ducha; čo však v rozsiahlejšom zmysle spoznáte až pri budúcom popise chrámu. A takto nám to teda pre dnešok opäť dobre postačí!

[PS 18.1] V akej vážnosti je teda chrám na Slnku – to znamená, najskôr prvý chrám na jednej z najspodnejších výšin (na ktorých sa vyskytujú ešte dva ďalšie chrámy, ktoré spoznáme ešte len neskôr)?

[PS 18.5] Ale mimochodom tiež stavebný sloh u chrámov je veľmi rôzny, i keď sú to chrámy jedného a rovnakého druhu a sú určené pre jeden a ten istý účel. Podľa toho vyzerajú tiež chrámové stĺpy ako ihlany; sú ale opäť chrámové stĺpy, ktoré sa skladajú z množstva tyčí; opäť sú stĺpy, ktoré vyzerajú tiež tak, ako by to boli navzájom na sebe postavené sploštené gule; tiež sú stĺpy, ktoré sa vznášajú nad sebou v tvare podobnom oblakom; taktiež sú zase stĺpy, ktoré vyzerajú ako obrátené kužele, totiž so základňou hore a vrcholom dole. A tak sú ešte nespočetné formy, v ktorých sú vyhotovené také stĺpy pre podporu strechy.

[PS 18.7] Vrcholy striech sú síce tiež zdobené zástavami, ale veľkosti zástav ubúdajú smerom ku strednej zástave v rovnakej miere, v akej ubúda výška striech. Napokon tiež tieto chrámové strechy sú vybudované práve tým istým spôsobom, ako strechy obytných domov. Výška strechy meria zaiste podľa veľkosti chrámu mnohokrát asi tisíc siah vašej miery; nikdy ale nie je nižšia než päťsto siah. Podľa výšky prostredného vrcholu sa potom tiež riadia ostatné strešné vrcholy.

[PS 18.8] Tu sa zaiste opýtate: Ako ako potom môžu obyvatelia Slnka postaviť také nesmierne dlhé trámy do tvaru pyramídy a odkiaľ vezmú také, tisíc siah dlhé stromy? Tu vám musím ihneď poznamenať, ako to bolo už pri skoršej príležitosti poznamenané, že slneční obyvatelia nezhotovujú so svojimi rukami, ale všetky silou svojej vôle: Musia síce najskôr vypestovať také strešné stromy zo zemskej pôdy, čo sa deje, ako viete, ich vôľou. Tiež si musia zaobstarať stĺpy. Ak sú ale všetky tieto pre stavbu takého chrámu potrebné veci už raz vytvorené, potom sú pre takú stavbu usporiadané vôľou niekoľkých a často veľmi mnohých ľudí. A samotná stavba sa potom vykonáva spojením vôle.

[PS 18.9] Napriek tomu sa ale vyskytujú pri takom chráme predsa aj také práce, ktoré slneční ľudia vykonávajú s ich rukami. K týmto prácam patrí zakrytie strechy a jej vnútorné vyfarbenie. Ďalej k ručným prácam patrí ešte vymeranie a potom nasledujúce urovnanie pôdy. Toto sú teda práce ručné.

[PS 18.17] Hlavné galérie sú prirodzene rovnako vybavené zábradlím a síce ako dovnútra tak i navonok. Ale zábradlie hlavnej galérie sa skladá zo samých briliantových ihlanov, to znamená, že ihlany sú z hmoty, ktorá svieti tak, ako u vás veľký, brúsený diamant, ak je v slnečných lúčoch. Tieto ihlany sú medzi každou chodbou k sebe priradené tak, sa úplne naspodku dotýkajú a hore sú spojené akoby úplne zlatým, do prekrásneho lístia spleteným operadlom, ktoré sa tiahne rovnako od chodby k chodbe, ktorá prechádza od ihlanu so špirálovito točenými schodmi až ku hlavnej galérii; lebo nemôže prebiehať nepretržite. Keby tomu tak nebolo, muselo by sa prejsť z chodby do hlavnej galérie prekročením zábradlia; preto kedykoľvek taká chodba prechádza od jedných špirálovito točených schodov do tej či onej hlavnej galérie, musí byť zábradlie hlavnej galérie prerušené. Toto sa rozumie pravdaže len do vnútra chrámu; navonok prebieha rovnaké ihlanovité zábradlie s ešte hmotnejším operadlom nepretržite ďalej.

[PS 18.21] Operadlo je rovnako najnádhernejšie vyzdobené. A v najvyššom mieste operadla na vrchole ihlana je umiestnená všade zeleno svietiaca guľa, ktorá dodáva vnútrajšku chrámu opäť nadmieru nádherný, ladný vzhľad, najmä ak nie je tu a tam vyvedený trochu zo súmernosti ľuďmi odpočívajúcimi na laviciach.

[PS 19.2] Pod strednou, vysokou strechou nie sú ale také špirálovito točité schody, ale táto strecha je nesená najprv svietiacimi modročervenými stĺpmi a je ich v kruhu asi tridsať. Tieto stĺpy sú takmer ešte raz také vysoké, ako stĺpy ostatného chrámu; preto je teda aj táto prostredná časť chrámu vyššia, než ostatné jeho časti.

[PS 19.5] Zábradlia galérií v tomto hlavnom strednom chrámovom okruhu vyzerajú ako žeravé zlato a hoci sú samotné nesmierne umelecky vypracované, sú napriek tomu v medzipriestoroch všelijakými menšími ozdobami vo všemožných farbách, ako hovorievate prešpikované, asi ako keď je u vás napríklad zo zlata a striebra umelecky vypracovaná cisárska koruna vyzdobená ešte všelijakými umelo vybrúsenými drahokamami.

[PS 19.7] Čo sa týka podoby prostredného stĺpu, dvíha sa od podlahy k najvyššiemu vrcholu práve tak, ako sa ťahá od podlahy až k najvyššiemu vrcholu ohnivý stĺp oblakov. K čomu potom slúži tento hlavný stĺp? – Za prvé pomáha niesť vysokú ťažkú strechu, to je jeho prirodzený úžitok. Druhý úžitok je ten, že sa možno po točitých schodoch dostať až pod najvyšší vrchol strechy a tu sa tiež môže na streche niečo opraviť, keby sa na nej niečo časom poškodilo. Za tretie patrí do tohto hlavného školského ústavu preto, aby si vystupovaním zvykali ľudia pozerať sa z rôznych výšok do hlbiny bez zábradlia. Lebo toto obyvatelia Slnka veľmi potrebujú a to najmä tí, ktorí zamýšľajú prestúpiť potom aj ku rôznym odvetviam stavebného úradu. Nakoniec na rôznych stupňoch výšky je tiež skúšaná vôľa ľudí, do akej hĺbky môže ešte na pôde pôsobiť. Lebo musíte vedieť, že taký stĺp nie je vôbec nepatrne vysoký, až by mohol z mnohých chrámov súperiť s najvyššími horami vašej Zeme, i keby stál na morskej hladine.

[PS 19.8] Tento stĺp je tiež veľmi objemný, najmä dole, kde má nezriedka priemer sto siah. Pretože tento stĺp je taký objemný, dokážete si zaiste ľahko predstaviť, že aj točité schody okolo neho sú veľmi priestorné; áno sú, najmä úplne dole, také široké, že by to mohlo veľmi ľahko po takých schodoch vystupovať sto ľudí vedľa seba. Takisto sú i galérie, ťahajúce sa sedemnásobne okolo tohto hlavného okruhu, nadmieru priestranné. A práve tak priestranné sú potom tiež ony dve krížiace sa chodby, ktoré spájajú stredné galérie s hlavným stĺpom. Taká chodba je tak široká, že by tu mohlo rovnako pohodlne stáť vedľa seba v rade vyše sto ľudí.

[PS 19.9] A načo sú tieto dve krížové chodby, ako i celé prostredné galérie? Pozrite, tu je opäť niečo pre vás: lebo je tu hudobný orchester takého chrámu. Na každej chodbe je sedemdesiat hárf: na galérii a na týchto dvoch chodbách spieva sa pred a po každom zamestnaní veľkému Bohu chválospev so sprievodom hárf, pričom sa týmto chválospevom velebne rozlieha celý rozsiahly chrám.

[PS 19.10] Nesmiete si ale predstavovať, že tón harfy znie ako u podobného hudobného nástroja na vašej Zemi: tón takej harfy je nesmierne čistý a schopný každého stupňovania od najslabšej do najväčšej sily v takom stupni, že si o tom na vašej Zemi nedokážete učiniť ani predstavu. Čo sa týka jeho sily, tu je najjasnejší zvon u vás proti tomu len pianissimo. Čo sa potom týka najväčšej možnej slabosti takého tónu, nedokázali by ste na žiadnom z vašich nástrojov vylúdiť také skutočne duchovne slabé tóny, aké môžu byť vyvolané z takej harfy. Okrem toho aj tón vašej harfy má len krátke trvanie, zatiaľ čo tón brnknutý na takej slnečnej harfe zaznieva tak dlho ďalej, dokým ho hudobník nezastaví. A taká harfa je tiež schopná každej tónovej rôznosti, takže by bola na Zemi celkom dobre schopná nahradiť desaťnásobný, dobre obsadený orchester. Keď o tom len trochu uvažujete, potom si tiež môžete už učiniť malý pojem o takom koncerte na Slnku.

[PS 19.18] Ak teda býva v chráme občas asi desaťtisíc ľudí, meria i pozemok okolo neho rovnako toľko polovičných jutier podľa vašej miery. Avšak rôzne polia sú od seba oddelené omnoho širšími cestami pre prechádzky, a ovocné stromy sú okolo chrámového pahorku pestované ešte len v takej nízkej polohe, aby nimi nebol ani v najmenšom rušený výhľad z chrámu.

[PS 19.21] Pozrite, toto je chrám prvého druhu. Nabudúce budeme pozorovať ešte dva ďalšie chrámy. A takto to teda pre dnešok ponecháme opäť ako dobré.

[PS 20.5] Čo sa týka jeho vnútorného zariadenia a tiež jeho vonkajšieho okolia, podobá sa až na ľubovoľné ozdoby celkom tomu, čo sme poznali vnútri a vonku predošlého chrámu. Len orchester je v tomto chráme ešte omnoho veľkolepejší a má dvojnásobný počet hárf oproti chrámu predošlému. Tiež počet spevákov je väčší, než u predošlého chrámu: čo však možno veľmi ľahko pochopiť z toho, že tento chrám obýva často štyri, päť, šesť i sedemnásobný počet žiakov, než chrám predošlý.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Náhľad v mobile Impresum