Help

jakob-lorber.cc

Hoofstuk 2 Die drie Dae in die Tempel

12. (Die jonger skrifgeleerde:) “Ja, jy my liewe, baie oulike knaap, met daardie gelukkig totaal verouderde storie, waarvan daar in sy tyd baie gepraat was, beteken nou in besonder met betrekking op die duister profesieë van die Profeet Jesaias, wat net vir sy tyd in steeds duister beelde geprofeteer het, niks nie! Want die ouers het, glo ek, soos ek dit verneem het, na die Herodiese kindermoord van Bethlehem - by watter geleentheid sekerlik ook hulle uit die môreland gegroete koning van die Jode geslag was - uit Judea elders heen gevlug en lewe dalk glad nie meer nie; want ‘n mens het later glad niks meer van hulle bestaan verneem nie.

13. Daar mag iets aan die saak gewees het, want dit het destyds baie opspraak gemaak; maar op merkwaardige wyse het ‘n paar jaar daarop alles sodanig in die see van totale vergetenheid gesink, dat nou geen mens meer ook net met ‘n enkele woord enige melding daarvan maak nie en dit ook nie die moeite werd is, om verder ook net ‘n enkele woord daaroor te praat nie. Simeon en Anna is twee bekende ou Tempeldwepers gewees, wat by verskeie kinders hulle messianiese opmerkings met ‘n mistieke byklank gemaak het en daardeur ‘n hele aantal swak ouers ordentlik deurmekaar gemaak het.

14. Toe God vir Moses op Sinaï die wette gegee het, het byna die hele aarde begin bewe, en die verhaal in die woestyn het bykans veertig volle jare geduur, en reeds daar moes byna alle wêreld die almagtigheid van Jehova herken. En des te meer sal die in hierdie wêreld komende Messias, waarvan David gesing het: “Maak die hekke wyd en die deure van die wêreld hoog, dat die Koning van eer sal inkom! Wie is die Koning van eer? Dit is die Here sterk en magtig, die Here magtig in die stryd! - Maak die hekke wyd en die deure van die wêreld hoog, sodat die Koning van eer sal inkom! Wie is die Koning van eer? Dit is die Here Zebaoth, Hy is die Koning van eer!”, sekerlik nog meer die hele wêreld laat bewe!

Hoofstuk 2 Mobiele weergawe Kommentaar