Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 222 Velké evangelium Janovo, Kniha 6

13. Co jíš anebo piješ k potřebné posile svého těla, to tě neučiní ani blaženým ani neblaženým, nýbrž jen to, čemu věříš a co činíš! Věříš-li falši, nemůžeš nic správného a vpravdě dobrého učinit; neboť tehdy v tobě není pravda. Ale proto tvá duše v soudu nezůstane; neboť tu by byli všichni pohané ztraceni a k tomu nedojde! Slyšíš-li však pravdu a také ji chápeš, přesto však jednáš podle své falše, bude tě pravda soudit avšak stěží k životu, nýbrž ke smrti tvé duše! Neboť jako je světlo smrt noci, tak je pravda smrt lži a falši. Když nyní tvé duši vzešel den, jak se chceš vrátit do noci soudu a smrti ?!“

14. Pravil zákoník: „Mistře, já už vím, že mluvíš pravdu; ale vytýkal jsi nám, že jsme zrušili zákony Mojžíšovy a na jejich místo dali jiné! A hle, my ti to nepopíráme, protože je tomu také opravdu tak; ale dovoluješ-li nyní všem Ž:idům, aby požívali také určitě připravované maso zvířat označených Mojžíšem za nečisté, pak rušíš také v této věci ustanovení Mojžíšovo, jako jsi je také přesně nezachoval v tom, že když jsi také v sobotních dnech uzdravoval nemocné! Neboť psáno jest: „Šest dní budeš pracovat, den sedmý posvětíš a Pánu Bohu zasvětíš!“ Jakým právem činíš tedy i toto?“

Kapitola 222 Náhled v mobilu Impresum