Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 242 Velké evangelium Janovo, Kniha 6

10. Hleďte, tyto obrazy vám praví také vše, co potřebují ti, kdož se ve svém srdci v lásce podobají Otci v nebi; ti však, kteří vězí jen v moudrosti, velkou potřebu lásky v Otci nepociťují.

11. David, muž podle srdce Božího (lásky Boží), měl také dva syny, které obzvláště miloval. Ačkoliv ho však Absolon pronásledoval a David se proti němu vší mocí postavil, aby ho porazil, jakou odměnu by byl od Davida obdržel ten, kdo by mu byl přinesl jeho vřele milovaného syna živého! Šalomoun byl sice moudrost sama a byl vždy kolem Davida; ale Davidovou láskou a náklonností byl Absolon.

12. O, Moji milí, tento obraz praví nekonečně mnoho! Jakou radost pocítí srdce Davidovo, až k němu jednou opět přijde živý jeho ztracený Absolon!

13. Ó, Moji milovaní, v lásce je ještě velmi mnoho skryto, co žádná moudrost nevystihla; proto je Otec jako věčná láska také větší nežli Syn, jenž je zde jako její Světlo před vámi.

14. Proto pravím: „Mnohé je i u nejmoudřejších lidí nemožné, co je u Boha v jeho lásce nicméně vše možné! - Věříte Mi toto?“

15. Pravil nyní LAZAR naplněn radostí: „Pane, děkujeme Ti co nejvroucněji za toto sdělení; neboť kdo není raněn sedmeronásobnou temnotou duše a své celé mysli, musí zajisté nejvýš makavě postřehnout, co jsi tím naznačil. já aspoň jsem Ti zcela jasně porozuměl a bude tomu tak i u mnohých.“

16. Pravili také téměř všichni, kteří zde byli přítomni, že dobře porozuměli tomu, co bylo řečeno.

Kapitola 242 Náhled v mobilu Impresum