Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 244 Velké evangelium Janovo, Kniha 6

244. - O souzení a trestání.

1. Pravil nyní zákoník: „Pane a Mistře, nyní již vidím, že Ty jediný jsi nejvýš dobrý a opravdový a bude již nejlépe chovat se a věřit a mluvit tak, jak Ty jsi to nyní vše zdola až nahoru ukázal! Jen ve zrušení trestu smrti se ještě nemohu zcela vyznat; neboť kdyby nebyl za život člověka stanoven zase život vraha, nebyl by pak již brzy žádný člověk jist svým životem. Jen jistý trest smrti zdržuje mnohé od největších ohavných činů!“

2. Pravil jsem JÁ: „Ano, ano, to je opět tvé mínění, Mé mínění je tu však zcela jiné! Tygr rodí tygra, rovněž tak lev, pardál a hyena rodí sobě rovné.

3. Jestliže nějaký hrubý, zcela zvířecký nejvýš zvrácený člověk, puzen jen svými bestiálními vášněmi zabije nějakého člověka, pak by měl zabitý vlastně právo zabít zase svého vraha; ale nějaký třetí člověk, jemuž vrah nikdy v ničem neublížil, nemá vlastně zcela žádné právo, aby se místo zabitého mstil na jeho vrahu. Ježto se však takový zvířecký člověk může stát nebezpečný také jiným lidem, může na něho být učiněna honička. Byl-li dopaden, budiž dán do náležité vazby a dá se mu poučení a učiní pokus udělat z něho člověka! Podařilo-li se to, pak jste učinili z ďábla člověka, za což se dočkáte v sobě více pravé životní odměny, nežli kdybyste vraha usmrtili. To by tedy bylo jedno, co by se nejlépe mělo s vrahem učinit.

4. Anebo v jiném případě, když by byl vrah až příliš pověstný a zcela vtělený ďábel, udělejte na něho také honičku; a když jste ho chytili, otažte se ho na důvod, proč páchal takové hanebnosti a zda je nelituje! Mluví-li pravdu, učiňte, jak jsem předtím řekl; zapírá-li však čin a nedává-li vám na vaše řeči náležité odpovědi, ačkoliv jste přesvědčeni, že je to zlosyn, pak se postarejte o to, aby se stal budoucně lidské společnosti neškodný, nikoli však smrtí, nýbrž buď nejtužším vězením, oslepením jeho očí anebo vyhostěním do takové daleké krajiny někde u moře. odkud pro něho není již návrat myslitelně možný.

5. To je Má rada, jak se máte v takovém případě jako Moji praví učedníci zachovat. Můžete své obce polepšit a očistit od provinilců; avšak nesuďte! Neboť kdo tu soudí, bude také jednou Mnou souzen. Jestliže jste hříšníky vůči vám proklínali a odsuzovali, pak můžete jednou totéž očekávat ode Mne; kráčíte-li však podle Mé nauky, pak také nebudete ani vy odsuzováni a proklínáni.

6. Neříkejte svým bratrům ani „Raka“26), neboť již tím se děláte vinni soudem, protože míníte-li to vážně, vynesli jste nad bratrem rozsudek. Ještě méně i sebehloupějšímu bratru říkat, že je blázen; neboť jste-li moudřejší nežli on, pak jste tací z Boží milosti. Jestliže jste se však proto stali pyšnými a stává se, že se za hloupého stydíte, nechcete s ním hovořit a říkáte: „Kdo může s bláznem mluvit?“, pak takový rozsudek pochází již ze zárodku pekla ve vás a činíte se vinnými ohně (horlivosti) pekelného. Není však pěkné, jsou-li v Mých pravých učednících podobnou nepravou horlivostí rozdmýchávány i jen jiskérky pekla; neboť i z nejmenší jiskry může pak vzniknout velký požár.

7. V pekle je požár pýchy nejvyšší a v nebi svítí jen světlo nejvyšší pokory a skromnosti a vše ohřívá libý oheň lásky. – Rozumíš tomu?“

Kapitola 244 Náhled v mobilu Impresum