Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 245 Velké evangelium Janovo, Kniha 6

16. Co však řeknete tomu, když vám nyní oznámím, že v nekonečně velkém prostoru stvoření je takových slupkových globů pro váš sebejasnější lidský rozum opravdu nesčíslně mnoho a že všechny představují podle Mého řádu v celkovém soujemu zcela přesně se vším všudy jednoho člověka?

17. Táži se: Jak velký musí být tento člověk, je-li již jeden Slupkový glob tak nekonečně veliký a vzdálenost od jednoho globu ke druhému ještě eon eonů krát větší

18. Avšak také tento člověk jako každý jednotlivý Slupkový glob je navenek opatřen jakousi koží Ovšem, taková kůže je pro vás nevyslovitelně tlustší - abychom mluvili hodně srozumitelně - nežli kůže jednotlivého Slupkového globu. Nyní si zajisté asi pomyslíte, co je potom mimo tohoto člověka a na čem tento téměř nekonečně velký člověk stojí a co jako člověk o sobě koná.

19. Mimo tohoto Světného člověka pokračuje věčně dále všemi směry volný éterický prostor, který tento Mou vůlí puzený člověk nepochopitelnou vám rychlostí proletuje v kruhu pro vaše pojmy vpravdě nekonečně velkém a to kvůli výživné látce z přenekonečného moře éteru, kterým jaksi jako ryba pluje. Protože ve volném velkém éterickém prostoru není nikde nahoře anebo dole a žádná bytost ani na té ani na oné straně nemůže nikam padnout, stojí tento člověk v éterickém prostoru právě tak dobře a pevně jako tato Země, Slunce a všechny tyto eony eonů Sluncí v jednom Slupkovém globu.

20. Jeho činným určením je uzrávání všech v něm obsažených velkých Božích myšlenek a idejí pro budoucí nejvýš svobodné určení duchovního života.“

Kapitola 245 Náhled v mobilu Impresum