Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 245 Velké evangelium Janovo, Kniha 6

19. Mimo tohoto Světného člověka pokračuje věčně dále všemi směry volný éterický prostor, který tento Mou vůlí puzený člověk nepochopitelnou vám rychlostí proletuje v kruhu pro vaše pojmy vpravdě nekonečně velkém a to kvůli výživné látce z přenekonečného moře éteru, kterým jaksi jako ryba pluje. Protože ve volném velkém éterickém prostoru není nikde nahoře anebo dole a žádná bytost ani na té ani na oné straně nemůže nikam padnout, stojí tento člověk v éterickém prostoru právě tak dobře a pevně jako tato Země, Slunce a všechny tyto eony eonů Sluncí v jednom Slupkovém globu.

20. Jeho činným určením je uzrávání všech v něm obsažených velkých Božích myšlenek a idejí pro budoucí nejvýš svobodné určení duchovního života.“

Kapitola 245 Náhled v mobilu Impresum