Help

jakob-lorber.cc

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nájdení 120 - 140 z 233

[PS 33.1] Čo sa týka oboch týchto susedných pásov, sú rovnako oddelené od dvoch predchádzajúcich pásov neprekročiteľným vysokým horským prstencom. Od tohto horského prstenca vybiehajú potom do pásu, ktorý sa tu má popísať, všetkými smermi horské pásma a spájajú sa dokonca tu i tam s najbližším horským prsteňom, ktorý oddeľuje tretí pás od tohto druhého pásu.

[PS 33.2] Tento druhý prsteň, alebo zemský pás, je značne užší, než dva predošlé. Za to však zodpovedajú ako severný tak i južný pás iba jednej jedinej planéte.

[PS 33.3] Nepretržite prebiehajúce povodie sa nenachádza nikde na oboch týchto pásoch. Ale nachádza sa tu veľmi mnoho veľkých a rozsiahlych jazier, ako aj veľtokov a riek. Najmä južný pás je na vodu omnoho bohatší, než severný. Tak by sme teda už mali všeobecnú predstavu o oboch týchto krajinách.

[PS 33.15] Vy sa pýtate: Veria teda v ukrižovaného Krista? A Ja vám hovorím: Na celom severnom páse nepozná nikto iného Boha, než jedine Krista Ukrižovaného! Lebo Toho tam zvestovali rovnakí apoštoli, ktorí Ho hlásali tu. Len však nesmiete tamojšie kresťanstvo pozorovať s hierarchickými (kňazsky–cirkevnými) očami a nesmiete si azda myslieť, že sa tam teda nachádzajú modlitebne a všelijaké zaháľčivé a lenivé kláštory, ale celý pás je len jedna kresťanská obec, ktorá má len jedno evanjelium a verne a pravdivo v duchu a vo všetkej pravde uznáva jedného a toho istého Krista.

[PS 33.33] Teraz sme však tiež s našimi obomi pásmi úplne na konci a preto sa nabudúce obrátime ihneď ku najbližšiemu, teda tretiemu pásu. – A tak je to pre dnešok dobré!

[PS 34.2] Aj tento pás nemá žiadne nepretržité vodstvo, ale pritom má predsa omnoho väčšie a rozsiahlejšie jazerá, než pás predchádzajúci.

[PS 34.19] Ich štátne zriadenie nie je vlastne nič iné, ako rodinný pomer, následkom čoho budujú rodiny bližšie spriaznené vo veľmi nepatrných vzdialenostiach vedľa seba a žijú v nich medzi sebou v stálom mieri a v nerozlučnej jednote.

[PS 35.13] Tieto štyri, takto od seba oddelené zeme, sú tiež zároveň najúbohejšie na celom Slnku. Sú obývané najmenšími ľuďmi celého slnečného telesa. Nádheru tu nemožno nikdy uvidieť, okrem jedinej nádhery vlastného, po celom telese rovnako roíreného svetla.

[PS 35.15] Rovnako tak chudobne to vyzerá sa s vegetáciou. Táto pozostáva rovnako len z niekoľkých zelín a z dvoch druhov kríčkovitých stromov, na ktorých sa vyskytujú v dosť hojnom množstve plody, ktoré sa podobajú vašim lieskovým orechom a mandliam. Šťavnaté plody nikde nie sú; jedinou, na tomto slnečnom páse sa vyskytujúcou šťavnatou požívatinou je koreň rastliny, ktorá sa podobá približne vašej bielej repe, ale je značne menšia.

[PS 35.25] Majú ešte jeden nástroj, ktorý pripravujú rovnako tým istým spôsobom, spočíva v istom druhu hrebeňa. S týmto hrebeňom trhajú onomu už známemu zvieraťu jeho vlnu z tela, ktorú však možno zvyčajne, ak už istým spôsobom dozrela, veľmi ľahko z neho dostať. Ďalej ešte používajú tento nástroj aj pre druhé, ale len zriedkavo sa vyskytujúce zviera, ktoré vyzerá asi tak, ako u vás miniatúrna krava a u ktorého niet žiadneho rozdielu medzi mužským a ženským pohlavím. Toto zviera na bruchu osem mliečnych ceckov. Ak chcú toto zviera dojiť, tak vstrčia nepríliš veľké mliečne cecky medzi zuby hrebeňa a češú istým spôsobom mlieko z ceckov, čo sa zvyčajne deje nad trochu vyhĺbeným hladkým kameňom.

[PS 36.5] Samotná zem je ale viacej plochá než hornatá. A hory, ktoré sa vyskytujú na tejto zemi, nie sú zďaleka také vysoké, ako hory ostatných, nám už známych pásov. Napriek tomu ale sú (nad morskou hladinou Slnka) omnoho vyššie, než vaše najvyššie hory na vašej Zemi; ale nie sú také strmé a neschodné. – Táto krajina má tiež veľké množstvo jazier, veľtokov, riek, potokov a prameňov a preto je sama sebou nadmieru požehnaná a úrodná.

[PS 36.12] Čo sa týka najprv veľkosti muža, meria od päty k temenu nezriedka sto siah vašej miery. Akú má farbu? Jemne bielu, to znamená, trochu do modročervena prechádzajúcu, približne takú, aká je farba ametystu; ibaže prirodzene omnoho bledšiu. Takáto farba tela sa vyskytuje tu a tam dokonca i na vašej Zemi a to najmä u horských kaukazských kmeňov v Ázii, kde mávajú mimoriadne nežne vyformované ženy podobnú farbu tela, najmä dnes, keďže sú hojne ovievané vzduchom ľadovcov. Takáto je i farba obyvateľov tohto štvrtého pásu.

[PS 36.13] A ako majú vyformovanú tvár? – Ich tvár je celkom mužská, to znamená, že to nie sú žiadni fičúri, akých sa na Zemi vyskytuje mnoho medzi mužmi; ale navyše je oblejšia a nežnejšia, než u mužského pohlavia na vašej Zemi. Pery sú skvostné, takisto aj kútiky úst. Brada je dosť vyčnievajúca, ale nie je ostro vyznačená, ale skôr mierne zaoblená a celkom bez fúzov. Vlasy sú bohaté a dlhé a majú tmavohnedú farbu; rovnako tak je sfarbené i obočie a viečka. Čelo je vysoké a voči vlasom skvostne biele. Uši stoja v dobrom pomere s ostatnými časťami tváre, práve tak ako i nos.

[PS 36.20] Takisto je aj tvár nadmieru príťažlivá, krásna, prívetivá. A vlasy siahajú u žien ešte značne pod kolená a sú nadmieru bohaté. Farba vlasov je trochu svetlejšia, než farba mužských vlasov.

[PS 38.1] Jednu časť domáceho zriadenia môžete spoznať, ak ste trochu pozornejšie sledovali, ako je zariadený taký obytný dom. Napriek tomu sa tu vyskytujú ešte aj ďalšie pravidlá správania sa, ktoré nemožno spoznať z poriadku obytných budov. Aby sme však prišli na presvedčivú stopu týmto pravidlám správania sa, je potrebné, aby sme najskôr trochu bližšie spoznali povahu týchto obyvateľov.

[PS 38.8] Ešte mimoriadnejšia je táto ústretová prívetivosť voči celkom cudzím, ktorí mnohokrát cestujú, aby bližšie spoznali svoj svet. Takí bývajú prijímaní vždy s najväčšou pozornosťou a preukazuje sa im najväčšia pocta, aká je bežná len vždy u týchto obyvateľov. Táto pocta spočíva v tom, že sa taký hosť uvádza ihneď do obytného domu a so všetkou ústretovosťou sa mu ponúkne na odpočinok stolička otca domu. Tu potom všetci členovia rodiny nemajú nič nutnejšieho na práci, než preukazovať takému hosťovi všemožnú pozornosť. A potom sa tu odohráva vždy nesmierne dojemná scéna, keď taký hosť, kvôli svojmu ďalšiemu cestovaniu, opúšťa svojich priateľských hostiteľov.

[PS 39.18] Toto pravidlo sa vzťahuje na sedenie mimo domu, na voľnom mieste, trebárs v tieni obrovských stromov. Každý človek, rovnako mužského i ženského pohlavia, je povinný sedieť tu tak, ako napríklad u vás Turci, totiž so skríženými nohami, a to vždy v kruhu chrbtom von a tvárou do stredu kruhu; a medzi dvoma mužmi musí sedieť, pokiaľ je to možné, vždy jedna žena.

[PS 40.13] Ako to teda zariadia? – Vezmú primerané množstvo dobrých semien stromov, vyhĺbia potom okolo pozemku brázdu nástrojom, ktorý sa podobá pluhu, ibaže nie je ťahaný zvieratami, ale s hravou ľahkosťou nesmierne silnými mužmi. Do tejto brázdy kladie potom jedna žena semeno a druhá ju nasledujúca žena rovnako so zvláštnym nástrojom túto brázdu prikrýva. Táto práca napreduje tak rýchlo, že by trom osobám vysádzajúcim plot nestačil ani žiaden vták v najrýchlejšom lete. A následkom veľkej úrodnosti tejto pôdy vyrastú v krátkej dobe nasiate stromy asi dvadsať siah nad pôdu. A v priebehu približne troch rokov podľa vášho počítania času je potom takéto živé oplotenie dokončené.

[PS 41.7] Aj tento poriadok má opäť svoj dobrý dôvod. Lebo zodpovedá podľa múdrosti týchto obyvateľov Môjmu poriadku, podľa ktorého aj ono hrubohmotné ako symbol tvrdšej a vznešenejšej múdrosti, je najďalej od Môjho centrálneho ohňa lásky. Všetko jemnejšie, menšie a slabšie sa však nachádza stále bližšie a bližšie k večnému hlavnému obydliu Mojej lásky. Preto je, dokonca i na vašej Zemi, jedno staré porekadlo: „Láska Božia je obrátená k maličkému dieťaťu!” A Ja Sám som kedysi na Zemi hovoril: „Nechajte maličkých prísť ku Mne; nebráňte im, lebo ich je Nebeské kráľovstvo!”

[PS 42.3] V druhej časti ich náboženskej náuky sa však ukazuje, že človek je dokonalou nádobou pre prijatie božskej vôle; a ďalej sa ukazuje, že len prijatím tejto vôle sa človek môže stať pravdivo mocným pánom nad všetkými tvormi sveta, ako i nad samotným svetom.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Náhľad v mobile Impresum